Kars Geleneksel Giysilerinin Günümüz Giysi Tasarımına Katkıları

Emine Erdoğan
Kafkas Üniversitesi
https://orcid.org/0000-0003-0249-4369
Feyza Akarslan Kodaloğlu
Süleyman Demirel Üniversitesi
https://orcid.org/0000-0002-7855-8616

Özet

Yaratılışından günümüze kadar, insanlar çoğu zaman kendi sınırları içinde yaşamayıp sürekli yer değiştirmiştir. Bu yer değişikliği esnasında hem kültürlerini gittikleri yere taşımışlar hem de yerleştikleri yerlerin kültürlerini benimsemişlerdir. Bu durum birçok geleneği ya yok etmiş ya da karmaşık bir hale getirmiştir. Kars kültürünün önemli bir parçası olan giyim ile ilgili bilgiler, tarihî belgelerde parça parça ve birbirinden bağımsız yer almaktadır. Etnik, ulusal, sosyokültürel açıdan önem arz eden Kars giyimi konusunda bütüncül ve kapsamlı bir araştırmanın olmadığı görülmektedir. Ayrıca Kars giyim kuşam unsurlarına dair sanatsal yayınların yapılması bir gereklilik olarak düşünülmektedir. Kitapta, Kars halkının giyim özellikleri, erkek ve kadın olmak üzere incelenip; üst bedene giyilenler, alt bedene giyinenler ve giysi tamamlayıcılar şeklinde detaylandırılmıştır. Daha sonra giysiler incelenip, 38 beden 12 adet kadın kapsül koleksiyon hazırlanmıştır. Bu koleksiyon günlük giyilebilir tarzda olup 30 parçadan oluşmaktadır. Çalışmada hazırlanan kapsül koleksiyonun Coral Draw programında teknik föyleri hazırlanıp üretilmiştir. Üretimi yapılan giysiler cansız mankene giydirilip fotoğraflanmıştır ve Photoshop programında arka temizliği yapılarak düzenlenmiştir. Yapılan çalışma ile kaybolmaya yüz tutmuş Kars giysileri, gün yüzüne çıkarılmaya çalışılmış ve bu giysilerden yola çıkarak modern tarzda kadın giysileri üretilmiştir. Böylece kültürel miraslarımızdan biri olan ve kültürel taşıyıcı olarak nitelendirilen Kars geleneksel giyimleri teknik ve sanatsal açıdan modernize edilerek günümüz ve gelecek kuşaklar için kullanılabilir özellik kazandırılmıştır.

Anahtar kelimeler:

Kaynakça Gösterimi

Erdoğan, E. & Akarslan Kodaloğlu, F. (2023). Kars Geleneksel Giysilerinin Günümüz Giysi Tasarımına Katkıları. Özgür Yayınları. DOI: https://doi.org/10.58830/ozgur.pub39

Lisans

Yayın Tarihi

22 Şubat 2023

ISBN

PDF
978-975-447-562-3

DOI

Kategoriler