In Turkey before 2000 Foreign Trade Enterprises Financial and Accounting Overview of Problems

Tevhit Kahraman
Erzincan Binali Yıldırım University
https://orcid.org/0000-0003-0060-6435

Synopsis

Teorik kısmı, Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinden, Yüksek Öğretim Kurulu Dokümantasyon Merkezinden, İhracatı Geliştirme Merkezi ve Eximbank gibi kuruluşların kütüphanelerinden ayrıca literatürdeki diğer bilgilerden faydalanılarak oluşturulmuştur. Teorik kısmından sonra, çalışmayla ilgili olarak, dış ticaret işletmelerinin uluslararası pazarlara açılmada karşılaştıkları finansal sorunlar ve muhasebe problemlerinin tespitine yönelik yapılan kapsamlı bir anket çalışması araştırma bölümünü oluşturmuştur. iv Üç bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde, dış ticaret işletmeleri ve finansmanına ilişkin bazı temel kavramlar ve bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde öncelikle, Türkiye’deki dış ticaret işletmelerinin genel sorunları üzerinde durularak bu sorunlardan finansman sorunu ve muhasebe problemleri üzerinde durulmuştur. Yapılan anket çalışması neticeleri tablolar haline dönüştürülüp toplanan bilgilerle ilgili analizler yapılmıştır. Bu çerçevede, finansal sorunların giderilmesinde uygulanan teknikler ele alınarak, dünya ekonomisinde gittikçe artan belirsizlikler ve fiyat dalgalanmaları günümüzde daha dikkatli bir malî yönetimi zorunlu hâle getirdiğinden, finansal sistemin gelişmesiyle ortaya çıkan malî risk yönetim tekniklerinden futures işlemleri ele alınarak, yeni finansal teknikler olarak isimlendirilen factoring, leasing, forfaiting, franchising, risk sermayesi, opsiyon ve swap işlemlerine ilişkin teknikler incelenmiştir. Daha sonra, işletmelerin finansman ihtiyacını gidermede devlet destekli teşvikler, Eximbank’ın destekleme programları, katma değer vergisi istinası ve ihracatın finansmanında kurumlar vergisi ile gelir vergisi kanununda tanınan imkânlar ayrıntılı olarak incelenmiştir. Üçüncü bölümde, Türkiye’de uygulanan Tekdüzen Muhasebe Sistemi ile ilgili çalışmalar ele alındıktan sonra Uluslararası Muhasebe Standardı ile Türkiye’deki Tekdüzen Muhasebe Sistemi karşılaştırılarak, muhasebeleştirmede anket yardımıyla da mevcut sorunlar tespit edilmiş, sorunların çözümü için önerilere yer verilmiştir.

How to cite this book

Kahraman, T. (2022). In Turkey before 2000 Foreign Trade Enterprises Financial and Accounting Overview of Problems. Özgür Publications. DOI: https://doi.org/10.58830/ozgur.pub26

License

Published

December 30, 2022

ISBN

PDF
978-975-447-426-8

DOI